Cháo - Váng sữa

Cháo - Váng sữa

Cháo tươi  SG Food cá đậu xanh